Temperaturövervakning i serverrum kan vara användbart för att i tid varna för för höga temperaturer, då för hög värme kan förstöra hårddiskar, moderkort eller annan elektronik, i ett serverrum.

Det är möjligt att övervaka temperatur, fukt, ström(-bortfall) eller andra indikatorer på att temperaturen kan bli för hög.

Alarm kan sändas som email, eller omvandlas till SMS, för att larma i tid, så att det blir möjligt att förhindra att något går sönder, eller för att kunna minimera skador på känslig hårdvara.

För hög värme är den vanligaste orsaken till att en hårddisk i exempelvis en server, går sönder. För att undvika hårddisk-krascher eller andra hårdvarufel, kan du använda en trådlös temperaturlogger. Du får då temperaturdata och larm i realtid, vilket bidrar till att undvika större haverier eller dataförluster.