Till temperaturloggning och temperaturövervakning i kylbilar vid transport av mat, kylda drycker, glass eller andra kylvaror kan du använda en temperaturlogger av typen ThermoButton 21G eller 22L. 21G och 22L börjar mäta temperatur vid -40°C och kan därför även användas för kyltransporter av djupfrysta varor, medan modell HygroButton 23 kan användas för kyltransporter från -20°C, samtidigt som den mäter fuktnivåni det kylda utrymmet!