Enklare, snabbare och billigare med smart mjukvara

Fuktlogger Hygro Button gör fuktkontroll, fuktövervakning, fuktloggning och fuktmätning enkelt.

Fuktlogger som med sitt lilla format är världens minsta kombinerade fukt- och temperaturlogger. Hygro Button är mycket lätt att använda och lätt att placera även i små och mycket trånga utrymmen.

Fuktlogger Hygro Button används bland annat inom följande områden:

 • Kyllager
 • Kyltransport
 • Industriella processer
 • Tillverkningsindustri
 • Energikartläggning
 • Organtransport
 • Laboratorier
 • Sjukhus
 • Biotek
 • Serverrum etc
 • För fler exempel, se användningsområden!

LADDA NED DATABLAD TILL FUKTLOGGER THERMO BUTTON HÄR Thermo_Button_Swe2.pdf

Fuktlogger – installation

Det är väldigt enkelt att installera CD-mjukvaran till fuktlogger Thermo Button.

Gör bara så här:

 1. Starta installationsprogammet ThermoTrack på CD-skivan
 2. Drivrutinen och programmet för USB-läsaren installeras på din PC
 3. Stoppa i USB-kontakten med sladd, i USB-porten på din dator
 4. Om du inte har en Accesskod till mjukvaran så välj DEMO-läge
 5. Har du en Accesskod så kan du lägga in den nu
 6. Starta mjukvaran med dubbelklick på ikonen ThermoTrack
 7. Håll den rundade delen av fuktloggern mot valfri sockel (det finns två)
 8. Tryck på Mission längst till vänster för att ställa in värden såsom:
 9. Samplingsintervall – hur ofta tid och temperatur skall lagras
 10. MIN-larm – vid för låg temperatur – helt frivillig, funktionen behöver inte användas
 11. MAX-larm – vid för hög temperatur – helt frivillig, funktionen behöver inte användas
 12. Memory Roll-over – om du vill att minnet skall återanvändas om det blir fullt

Fuktlogger Thermotrack startbild

ThermoTrack ger dig möjlighet att sortera/gruppera dina arkiv i kataloger och underkataloger. Du kan även göra en förhandsgranskning utan att behöva öppna dem. Om man högerklickar finns fler funktioner tillgängliga.

Här följer ett utdrag ur den svenska manualen för dig som vill veta mer:

1.1 Förhandsgranska ett arkiv 

Denna funktion ger dig snabbt och enkelt överblick över innehållet i ett arkiv och visar på höger sida:

 • Titel, beskrivning och upphovsman till arkivet
 • Datum för nedladdning
 • Medeltemperatur
 • Arkivinformation
 • En zoombar graf

Vill du se arkivet i detalj klickar du på Load. Du kan förhandsgranska flera arkiv i detta fönster.

1.2 Att lägga till en ny katalog 

Den här funktionen hjälper dig lägga till en ny katalog eller underkatalog i vilken du kan placera dina arkiv.

1.3 Markera för att flytta samt flytta 

Du kan flytta arkiv och kataloger till en annan plats. Markera det arkiv eller den katalog som du vill flytta, högerklicka och välj Select to move. Markera sedan den katalog du vill flytta till, högerklicka och välj Move. Ditt arkiv eller din katalog har nu flyttats.

1.4 Ta bort en katalog och dess innehåll 

Markera den katalog som du vill ta bort, högerklicka och välj Delete the folder and its content.

1.5 Trädstruktursöversikt 

Den här funktionen gör det möjligt för dig att se hela strukturen av kataloger, underkataloger och arkiv.

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG 

Att programmera ett uppdrag innebär att i knappen skriva in de aktuella parametrarna för nästa datainsamling. Detta kan man göra på tre olika sätt:

 • Direct Missionning – direktinmatning
 • Missionning using profiles – användning av profiler
 • Relaunching an existing mission – återanvändning av en tidigare inmatning

Se även våra andra produkter: temperaturlogger, trådlös temperaturlogger och koldioxidlogger.

Tillbaka till startsidan

 

 

 

Här finns en länk till en annan sida med information på engelska om Hygro Button.