Det finns många användningsområden för din temperatur- eller fuktlogger. Skapa temperaturtrender, temperaturhistorik, fukttrender, fukthistorik, temperaturmätning, fuktmätning, serverövervakning, kylda lager, temperaturkontroll, fuktkontroll, temperaturövervakning, laboratorier, kyltransport, biotek, värmetransport, kvalitetssäkring, produktspårning, kvalitetskontroll, fuktövervakning, temperaturlogger, cold chain, rapportering, organtransporter, steriliseringskontroll och temperaturloggning, pastöriseringskontroll, kontroll av autoklaver, statistik, inom livsmedelsindustrin – HACCP, övervakning av blodtransporter är bara några av alla möjligheter som finns.

Loggern med radiodatalänk – ThermoScan RF – kan användas för trådlös temperaturövervakning, trådlös temperaturkontroll, som trådlös fuktgivare, trådlös temperaturgivare, till trådlös fuktmätning och trådlös temperaturmätning.

Det kommer efter hand finnas fler exempel på användningsområden på denna sida.

Kylbilar

Du kan använda en temperaturlogger av typen ThermoButton 21G eller 22L för att övervaka och logga temperaturen i kylbilar vid transport av mat, kylda drycker, glass eller andra kylvaror. Läs mer här! -> Kylbilar

Temperaturövervakning i serverrum

Det är allmänt känt att det är värmen som orsakar fel på hårddiskar och annan hårdvara, i en server. Läs mer här: Temperaturövervakning i serverrum

Tillbaka till startsidan