LoggerteknikTemperaturlogger, trådlös temperaturlogger

Temperaturlogger, fuktlogger, CO2-logger, koldioxidlogger, koldioxid-logger, trådlös temperaturlogger

 

Trådlös temperaturlogger - Newsteo

Newsteo har utvecklat ett unikt koncept för trådlös loggning av temperatur (eller valfri annan storhet såsom fukt, CO2, gashalt etc). ThermoScan RF har idag ersatts med RF Monitor och innehåller trådlös temperaturgivare för trådlös temperaturövervakning som du installerar på 15 minuter! Det enda du behöver är en helt vanlig PC-dator med Windows ThermoScan RF (idag ersatt med RF Monitor), med tillhörande mjukvara och ett modem (klarar hubdratals trådlösa loggers).

Trådlös temperaturmätning och trådlös temperaturövervakning

 • Se och övervtrådlös temperaturövervakning, trådlös temperaturkontroll, trådlös temperaturgivare, trådlös fuktgivare, trådlös temperaturmätningaka realtidstemperatur
 • Spara data automatiskt till dator
 • Mjukvaran kan larma via SMS, E-mail, Pop-up-skärm på PC
 • Visa och skriva ut grafer med listor på temperaturer och klockslag 
 • Monteras 0-1000 m från PC
 • Utöka avståndet till 4000 m med tre ytterligare loggers
 • Har en olika temperatursensorer
 • Du kan ansluta en andra digital temperatursensor
 • Du kan också mäta fukt, CO2 och mer via 4-20mA-ingång

Mjukvaran till ThermoScan RF heter idag RF Monitor

 • Grundinställning av radiologgers
 • Alarmgränser
 • Larmmetoder; SMS, E-mail eller Pop-up-skärm på datorn
 • Visa och skriva ut grafer och tabeller
 • Kan lagra och visa flera års temperaturhistorik
 • Visa data från alla loggers
 • Sök data per period, utan datumbegränsningar
 • Exportera till Excel, till PDF och skicka som E-mail
Trådlös temperaturkontroll och trådlös temperaturgivare

Radiologgern används normalt för trådlös temperaturkontroll, men kan också användas för övervakning och loggning av fukt, tryck etc. När minnet är fullt skickar den via en mycket energisnål radiolänk över informationen till en dator med ett USB-kopplat radiomodem som tar emot informationen och för över den till ThermoScan RF-mjukvaran (numer: RF Monitor) i datorn.

ThermoScan RF (idag: RF Monitor) med andra trådlösa sensorer

Kontakta oss för mer informationer om övriga sensoralternativ, såsom:

 • Trådlös fuktsensorer
 • Trådlös trycksensor
 • Andra sensorer och loggersystem

 

KONTAKT  

Site Search

NYHETER

2012-07-06
Ny mjukvara för nedladdning

2011-06-07
Testa systemet gratis !
Skicka oss ett
email

2010-03-22
Ny koldioxidlogger, CO2-logger, koldioxid-logger

2010-03-22
Nya PDF-datablad

2009-10-24
Ny trådlös temperaturlogger


Kylskåp